Economie

INFO COMUNA / ECONOMIE

Economie

       

       Locuitorii comunei aprovizionează cu produse agricole capitala, având în vedere specificul comunei de producător de legume şi crescător de animale. Din suprafaţa de 5.278 ha , peste 4216 ha sunt terenuri arabile. 
      Biblioteca publică este condusă de Mihaela Dulgheru. Îngrijirea sănătăţii locuitorilor este asigurată de personalul dispensarului din comună . 
      Fondul de locuinţe este de 2.124, iar în localitate îşi desfăşoară activitatea 43 de unităţi economico-social-financiarediverse (agricole , comerţ , industrie uşoară etc.). 
      Locuitorii posedau 1.267 bovine, 2.537 de porcine , 755 de ovine , 18.900 de păsări.