Proiecte de hotarari 2022

MONITORUL OFICIAL LOCAL / ALTE DOCUMENTE / PROIECTE ADMINISTRATIVE / PROIECTE DE HOTARARI / PROIECTE DE HOTARARI 2022

PHCL nr.32 din 26.04.2022

privind aprobarea implementarii obiectivului Extindere retea gaze naturaleVizualizeaza

PHCL nr.30 din 15.04.2022

privind indexarea taxelor si impozitelor in 2023Vizualizeaza

PHCL nr.29 din 14.04.2022

privind elaborarea studiului de fezabilitate pentru obiectivul - platforma betonata pentru depozitare deseuri din constructiiVizualizeaza

PHCL nr.25 din 08.04.2022

privind aprobare PUZ - construire HalaVizualizeaza

PHCL nr.24 din 08.04.2022

privind aprobare PUZ - Ansamblu rezidentialVizualizeaza

PHCL nr.23 din 04.04.2022

privind aprobare documentatie - Plan peisagistic si podete in CrevediaVizualizeaza

PHCL nr.22 din 31.03.2022

privind aprobarea documentatiei pentru - Lucrari de reparatii strada Darzei si Noua - soseaua Bucuresti-TargovisteVizualizeaza

PHCL nr.21 din 24.03.2022

privind preluarea din domeniul privat al comunei Crecvedia al terenului din satul SamurcasiVizualizeaza

PHCL nr.20 din 17.03.2022

privind stabilirea cuantumului burselor elevilor in anul scolar 2021-2022Vizualizeaza

PHCL nr.19 din 15.03.2022

privind Infiintarea si gestionarea Serviciului Cainilor fara stapanVizualizeaza

PHCL nr.18 din 10.03.2022

privind aprobarea studiului de fezabilitatte pentru - Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din aria SC Raja SAVizualizeaza

PHCL nr.17 din 09.03.2022

privind aprobarea Contului anual de executie a Bugetului local de venituri si cheltuieliVizualizeaza

PHCL nr.13 din 25.02.2022

privind aprobare PUZ pentru - Construire si amenajare sediu administrativ primarie  - Crevedia Vizualizeaza

PHCL nr.12 din 10.02.2022

privind modificarea suprafeteti terenului nr. cadastral 74376 - pozitia 79 aferent domniului public al comunie CrevediaVizualizeaza

PHCL nr.11 din 10.02.2022

privind modificarea statututlui de functii al aparatului de specialitate al primarului comunei CrevediaVizualizeaza

PHCL nr.10 din 10.02.2022

privind aprobarea trecerii din domeniul public in cel privat al terenului de 175 mp (nr cad 84181) si 267 ( nr cad 83293)Vizualizeaza

PHCL nr. 9 din 09.02.2022

privind aprobarea Programului de activitate al Bibliotecii Crevedia pe anul 2022 si Raportul de activitate pe 2021Vizualizeaza

PHCL nr. 8 din 31.01.2022

privind aprobarea înscrierii proiectului ”Stații de încărcare pentru mașini electrice în localitatea Crevedia” în cadrul Programului desfășurat de Administrația Fondului pentru Mediu și in̂ tocmirii documentației necesar solicitarii finantariiVizualizeaza

Proiect HCL nr.5 din 18.01.2022

privind  insusirea Raportului de Evaluare avand ca obiect stabilirea valorii juste a bunurilor aflate in domeniul public si privat al Comunei Crevedia pe anul 2021Vizualizeaza

Proiect HCL nr.4 din 18.01.2022

privind aprobarea Planului de lucrari si activitati de interes local pentru repartizarea orelor de munca ale persoanelor apte de munca baneficiare de ajutor socialVizualizeaza

Proiect HCL nr. 3 din 2022

privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei CrevediaVizualizeaza

Proiect HCL nr. 2 din 2022

privind aprobarea cotizației UAT comuna Crevedia datorată Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Management Integrat al Deșeurilor în județul Dâmbovița” pentru anul 2022Vizualizeaza

Proiect HCL nr.1 din 12.01.2022

privind aprobarea cuantumului taxei de habitat cu destinatie speciala de salubrizare, pentru anul 2022Vizualizeaza