Hotarari 2021

MONITORUL OFICIAL LOCAL / HOTARARI / HOTARARI 2021

Hotărâre nr.23 din 30.03.2021

privind nominalizarea reprezentanților Consiliului Local al comunei Crevedia în comisia pentru evaluarea secretarului general al comunei CrevediaVizualizeaza

Hotărârea nr.21 din 24.02.2021

privind aprobarea vânzării suprafețelor de 22 mp., 39 mp si 62 mp situate în T.56, P.457-13-9, sat Dârza și suprafața de 257 mp situată în T.56, P.467-1-1-1-, sat DârzaVizualizeaza

Hotărârea nr.20 din 24.02.2021

privind aprobarea neasumării responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor-acordurilor-cadru pt.achiziționarea produselor.....Vizualizeaza

Hotărârea nr.19 din 24.02.2021

privind aprobarea execuției bugetara pe cele două secțiuni la data de 31.12.2020Vizualizeaza

Hotărârea nr18 din 24.02.2021

privind aprobarea scutirii de la plata majorărilor de întârziere ți penalităților aferente obligațiilor bugetare constând în impozite și taxe locale datorate bugetului localVizualizeaza

Hotărârea nr.17 din 24.02.2021

privind desemnarea unui reprezentant din partea Consiliului local Crevedia ca utilizator al aplicatiei informatice Registrul Electoral National al Nomenclatoarelor RENNSVizualizeaza

Hotărârea nr.16 din 24.02.2021

privind modificarea HCL nr.65 din 23.12.2020 privind scoaterea suprafeței de 528mp. situată in T.38, P.225-28-1, sat Dârza, țn fondul de rezervă Comisiei de Fond FunciarVizualizeaza

Hotărârea nr15 din 24.02.2021

privind modificarea HCL nr.19 din 30.03.2020 si HCL nr.11 din 27.01.2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru ”Extindere rețea distribuție gaze naturale”Vizualizeaza

Hotărârea nr.14 din 24.02.2021

rivind aprobarea Programului de activități pentru anul 2021, Consiliul științific arondat acesteia pentru anul 2021 și graficul activităților pentru 2021Vizualizeaza

Hotărâreanr.13 din 24.02.2021

privind modificarea organigramei și a statului de funcții ale aparatului de specialitate al primarului comunei Crevedia, județ DâmbovițaVizualizeaza

Hotărârea nr.12 din 24.02.2021

privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului local Crevedia, județ Dâmbovița Vizualizeaza

Hotărârea nr.11 din 27.01.2021

privind modificarea HCL-ului nr.19 din 30.03.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici (Studiu de fezabilitate)pentru obiectivul Extindere retea gaze naturale.Vizualizeaza

Hotărârea nr.10 din 27.01.2021

privind revocarea HCL-ului nr.64 din 28.09.2018 privind aprobarea Proiectului Tehnic și ai indicatorilor tehnico-economici ai proiectului ”Amenajare Centru Civic”Vizualizeaza

Hotărârea nr.9 din 27.01.2021

privind acordarea unui ajutor financiar de urgenta familiei doamnei Mihaila MariaVizualizeaza

Hotărâreanr.8 din 27.01.2021

privind acordarea unui ajutor financiar de urgență familiei doamnei Grigore Nicoleta- AngelaVizualizeaza

Hotărârea nr.7 din 27.01.2021

 privind aprobarea drepturilor salariale ale personalului plătit din fonduri publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Crevedia, pentru anul 2021.Vizualizeaza

Hotărârea nr.6 din 27.01.2021

privind aprobarea completarii art.20 din Statutul Asociației de Dezvoltare Internaționala Apa-Canal ConstanțaVizualizeaza

Hotărâreanr.5 din 27.01.2021

privind aprobarea cuantumului taxei de habitat cu destinație speciala de salubrizare pentru anul 2021Vizualizeaza

Hotărârea nr.4 din 27.01.2021

privind aprobarea cotizatiei comunei Crevedia la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara” Management Integrat al Deseurilor” in judetul Dambovita, pentru anul 2021Vizualizeaza

Hotărârea nr.3 din 27.01.2021

privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului local Crevedia, judet Dambovita, pentru o perioada de 3 luni, respectiv Februarie 2021- Aprilie 2021Vizualizeaza

Hotărârea nr.02 din 27.01.2021

privind revocarea HCL-ului nr.53-31.08.2020 constituirea unui drept de servitute(acces pietonal) din terenul in suprafata de 442 mp ,proprietate publica a comunei CrevediaVizualizeaza

Hotărârea nr.1 din 27.01.2021

privind acoperirea definitiva din excedentul bugetar local a deficitului sectiunii de dezvoltare, inregistrat la data de 31.12.2020Vizualizeaza