Lista functiilor din cadrul primariei

INFORMATII DE INTERES PUBLIC / LISTA FUNCTIILOR DIN CADRUL PRIMARIEI

LISTA FUNCTIILOR DIN CADRUL PRIMARIEI CREVEDIA


LISTA FUNCTIILOR DIN CADRUL PRIMARIEI CREVEDIA CONFORM ART. 33 DIN LEGEA NR.153-2017 LA DATA DE 29.09.2023


LISTA FUNCTIILOR DIN CADRUL PRIMARIEI CREVEDIA CONFORM ART. 33 DIN LEGEA NR.153-2017 LA DATA DE 31.03.2023


LISTA FUNCTIILOR DIN CADRUL PRIMARIEI CREVEDIA CONFORM ART. 33 DIN lEGEA 153.2017 LA DATA DE 30.09.2022


Lista funcțiilor din cadrul Primăriei Crevedia conform art. 33 din Legea nr. 153-2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice ( la data de 31.03.2022 )


lista functiilor publice conf.art.33 din lg.153 din 2017 - la data de 30.09.2021


Lista funcțiilor din cadrul primăriei Crevedia conform art.33 din Legea nr.153-2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice (la data de 31.03.2021.)


Lista functiilor din cadrul Primariei Crevedia 30.09.2020


Lista functiilor din cadrul Primariei Crevedia 17.03.2020