Hotarari 2020

MONITORUL OFICIAL LOCAL / HOTARARI / HOTARARI 2020

HCL nr.15 din 26.03.2020

privind validarea mandatului de consilier local al CL Crevedia a d.lui Nitu NicolaeVizualizeaza

HCL nr.14 din 26.03.2020

privind constatarea inainte de teremen a calitatii de consilier local a d.luiMariana Mihaaila, datorita incetarii calitatii de membru ALDEVizualizeaza

HCL nr.13 din 26.03.2020

privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionarea a CL Crevedia, jud DambovitaVizualizeaza

HCL nr.12 din 24.02.2020

privind inlocuirea dlui Simon Vasile si a drei Georgescu Marina Izabela desmenati din partea CL Crevedia in Consililu de Administratie al Scolii Gimnaziale CrevediaVizualizeaza

HCL nr.11 din 24.02.2020

privind modificarea HCL 81/21.12.2017 privind luarea unor masuri referitoare la numarul de posturi de asistenti personali ai persoanelor cu handicap in baza Legii 466/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap , republicata cu modificarile ulterioareVizualizeaza

HCL nr. 10 din 12.02.2020 si Anexa

privind scoaterea suprafetei totale de 5027 mp din care 1212 situata in T17, P/40/1/1, 1877 mp situata in T6, P38/2 , 1938 situata in T5, P87/3, satul Cocani din fondul de rezerva a Comosiei de Fond Funciar si introducere in domeniul privat al comunei Crevedia, conform planurilor de amplasament si delimitare a imobilelor intocmit de SC LUF-CAD SRLVizualizeaza

HCL nr.9 din 12.02.2020

privind validarea Dispozitiei nr. 417 din 23.12.2019, emisa de primarul comunei Crevedia privind rectificarea bugetului local pentru luna decembrie 2019Vizualizeaza

HCL nr.5 din 29.01.2020

privind aprobarea drepturilor salariale ale personalului platit din fonduri publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Crevedia, pe anul 2020Vizualizeaza

HCL nr.7 din 29.01.2020

privind aprobarea modificarii amplasamentului suprafetei de teren de 400 mp aferent putului foraj P1, proprietate publica a comunei Crevedia,situat in tarla 37, parcela 209/4 avand nr cadastral 82240 in sensul retrasarii coordonatelor, potrivit planului de amplasament si a procesului verbal de trasare intocmite de SC LUF-CAD SRLVizualizeaza

HCL nr.6 din 29.01.2020

privind aprobarea preluarii contractului de concesiune prin transmiterea dreptului de concesiune prevazut in contractul de concesiune nr. 1385/10.04.1996 de la societatea GET MAR SRL la dl. Dinca NicusorVizualizeaza

HCL nr.8 din 29.01.2020

privind transformarea unei functii publice vacante intr-o functie publica de nivel inferior, in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei CrevediaVizualizeaza

HCL nr.4 din 29.01.2020

privind aprobarea modificarii cuantumului unor burse scolare acordate elevilor din invatamantul preuniversitar de stat din Crevedia, jud. DambovitaVizualizeaza

HCL nr.3 din 29.01.2020

privind modificarea si completarea HCL nr. 103/17.12.2019 privind scoaterea unei suprafete de teren situata in T37, P219, sat Darza din fondul de rezerva si introducerea in domeniul privat al comunie CrevediaVizualizeaza

HCL nr.2 din 29.01.2020

privind modificarea si completarea HCL nr. 106/17.12.2019 privind nivelul taxelor si impozitelor locale ale Comunei Crevedia pe anul 2020Vizualizeaza

HCL nr.1 din 29.01.2020

privind alegerea presedintelui de sedinta al CL Crevedia, jud. Dambovita, pentru o perioada de 3 luni, respectiv ianuarie-martie 2020Vizualizeaza