Hotarari 2020

MONITORUL OFICIAL LOCAL / HOTARARI / HOTARARI 2020

HCL nr.35 din 30.06.2020

privind implementarea Proiectului Amenajare tribuna - baza sportiva  CrevediaVizualizeaza

HCL nr.34 din 30.06.2020

privind aprobarea Metodologiei privind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonaVizualizeaza

HLC nr.33 din 30.06.2020

priivnd preluarea in domeniul privat a 257 mp din T56, P467/1/1/1 sat Darza, aflate in rexerva Cimisiei de Fond Funciar a comunei CrevediaVizualizeaza

HCL nr.32 din 04.06.2020

privind aprobarea rectificarii bugetare pentru 2020, la data de 30.06.2020Vizualizeaza

HCL nr.31din 29.05.2020

privind preluarea in domeniul privat a suprafetelor de 74 mp. si 49 mp. din T 56,P 457,13,9, -sat Darza, aflate in rezerva Comisiei de Fond Funciar al comunei CrevediaVizualizeaza

HCL nr.30 din 30.03.2020

privind aprobarea Planului de asigurare cu resurse umane,materiale si financiare necesare gestionarii situatiilor de urgenta pe anul 2020 al C.L.S.U. CrevediaVizualizeaza

HCL nr.29 din 29.05.2020

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici (Studiu de fezabilitate) pentru obiectivul de investitie”Construire si Amenajare sediu administrativ Primarie”Vizualizeaza

HCL nr.28 din 29.05.2020

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici (Studiu de fezabilitate) pentru obiectivul de investitie” Amenajare tribuna baza sportiva Crevedia”Vizualizeaza

HCL nr.27 din 29.05.2020

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici(Studiu de fezebilitate) pentru obiectivul de investitie ”Construire dispensar uman si amenajare incinta in comuna Crevedia”Vizualizeaza

HCL nr.26 din 29.05.2020 privind modificarea HLC nr.24 din 22.04.2020,

privind imputernicirea Primarului comunei Crevedia in vederea semnarii declaratiei pentru refacerea cadastrului pentru teren SamurcasiVizualizeaza

HCL nr.25 din 29.05.2020

privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2020Vizualizeaza

HCL nr.24-2122.04.2020

privind imputernicirea primarului comunie Crevedia in vederea semnarii declaratiei pentru refacerea cadastrului pentru imobilul teren din Samurcasi cod 2280Vizualizeaza

HCL nr.23 din 22.04.2020

privind modificarea si completarea anexei nr.1 la HCL nr.79 din 28.12.2016 privind aprobarea criteriilor proprii de acordare a ajutoarelor de urgenta in baniVizualizeaza

HCL nr.22 din 22.04.2020

privind indreptarea erorilor materiale din HCL nr.14 din 26.03.2020, adoptata in sedinta ordinara in 26.03.2020Vizualizeaza

HCL nr.21 din 22.04.2020

Hotarare nr.21 din 22.04.2020 privind indreptarea erorilor materiale din HCL nr.16 din 26.03.2020 adoptata in sedinta ordinara din 26.03.2020Vizualizeaza

HCL nr. 20 din 30.03.2020

privind alegerea presedintelui de sedinta pe o perioada de 3 luni -  2020Vizualizeaza

HCL nr. 19 din 30.03.2020

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul Extindere retea distributie gaze naturale de presiune redusa in comuna CrevediaVizualizeaza

HCL nr.18 din 30.03.2020

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020 si estimari pentru perioada 2021-2023Vizualizeaza

HCL nr.17 din 26.03.2020

privind validarea mandatului de consilier local in cadrul CL Crevedia al d.lui Stefan IonVizualizeaza

HCL nr.16 din 26.03.2020

privind constatarea inainte de teremen a calitatii de consilier local a d.lui Iancu Gheorghe Adrian ca urmare a incetarii apartenentei la PSD Vizualizeaza