Cariera

DESPRE NOI / ORGANIZARE / CARIERA

REZULTAT PROBA SCRISA CONCURS PENTRU FUNCTIE PUBLICA DE EXECUTIE DE CONSILIER I SUPERIOR COMPARTIMENT ACHIZITII PUBLICE SI MANAGEMENT PROIECTE EUROPENE DIN 05.05.2023

REZULTAT SELECTIE DOSARE INSCRIERE CONCURS DE PROMOVARE IN GRAD PROFESIONAL


REZULTAT FINAL AL CONCURSULUI DE RECUTARE PE FUNCTIA PUBLICA DE EXECUTIE DE REFERENT COMPARTIMENT AGRICOL


ANUNT ORGANIZARE CONCURS DE RECRUTARE PE FUNCTIE PUBLICA DE EXECUTIE VACANTA DE CONSILIER RESPONSABIL CU ACHIZITII PUBLICE SI MANAGEMENT PROIECTE EUROPENE


REZULTAT PROBA INTERVIU CONCURS PENTRU FUNCTIE PUBLICA DE EXECUTIE DE REFERENT COMPARTIMENT AGRICOL DIN 04.04.2023


ANUNT ORGANIZARE CONCURS DE RECRUTARE PE FUNCTIE PUBLICA DE EXECUTIE VACANTA DE CONSILIER COMPARTIMENT ASISTENTA SOCIALA SI AUTORITATE TUTELARA


REZULTAT PROBA SCRISA CONCURS PENTRU FUNCTIE PUBLICA DE EXECUTIE DE REFERENT COMPARTIMENT AGRICOL DIN 04.04.2023


REZULTAT FINAL AL CONCURSULUI DE RECRUTARE PE FUNCTIA PUBLICA VACANTA DE EXECUTIE DE CONSILIER COMPARTIMENT SUPORT SECRETAR GENERAL DIN DATA DE 27.03.2023


REZULTAT PROBA INTERVIU CONCURS FUNCTIE PUBLICA DE EXECUTIE DE CONSILIER COMPARTIMENT SUPORT SECRETAR GENERAL


REZULTAT PROBA SCRISA CONCURS FUNCTIE PUBLICA DE EXECUTIE DE CONSILIER COMPARTIMENT SUPORT SECRETAR GENERAL


REZULTAT SELECTIE DOSARE DE INSCRIERE LA CONCURSUL DE RECRUTARE PENTRU FUNCTIA PUBLICA DE EXECUTIE VACANTA DE REFERENT COMPARTIMENT AGRICOL


ANUNT NR.3790 DIN 15.03.2023 - EXAMEN PROMOVARE IN GRAD PROFESIONAL


ANEXA LA PV NR.3787 DIN 15.03.2023 - REZULTATUL SELECTIEI DOSARELOR DE INSCRIERE LA CONCURSUL DE RECRUTARE PENTRU FUNCTIA PUBLICA DE EXECUTIE VACANTA CONSILIER COMPARTIMENT SUPORT SECRETAR GENERAL