Hotarari 2019

MONITORUL OFICIAL LOCAL / HOTARARI / HOTARARI 2019

HCL nr.101 din 17.12.2019

privind aprobare vanzare imobil CASA MODOLEAVizualizeaza

HCL nr.100 din 17.11.2019

privind modificarea Contractului de concesiune nr.1/01.04.2009 si actelor aditionale de modificare(CMI MUSAT ELISABETA CRISTINA),prin act aditionalVizualizeaza

HCL nr.99 din 17.12.2019

privind actualizarea valorilor de piata a unor imobile din domeniul privat al comunei Crevedia,judet Dambovita Teren Fabrica de Nutreturi,Crevedia,comuna Crevedia,judetul Dambovita si teren intravilan 243 mp,nr.cad.79517,CF 87915Vizualizeaza

HCL nr.98 din 04.12.2019

privind asocierea judetului Dambovita,prin Consiliul Judetean Dambovita,cu unitatea administrativ-teritoriala Crevedia,prin Consiliul Local Crevedia,pentru realizarea in comun a investitiei Realizare trotuare (de la Mega Image la intrare Darza), sat Manastirea,(str.Combinatului DN 1A,Piscicultorul),comuna Crevedia,judet DambovitaVizualizeaza

HCL nr.97 din 03.12.2019

privind aprobarea rectificarii bugetului anului 2019Vizualizeaza

HCL nr.96 din 03.12.2019

privind acordarea scutirii de la plata sumei de 1125 lei a Primariei Crevedia,judetul Dambovita,reprezentand contravaloare amenda rovinieta primita de microbuzul scolar FIAT 250 DUCATO GALBEN-pvc nr.72080/28.05.2013Vizualizeaza

HCL nr.103 din 17.12.2019

privind scoaterea suprafetei de 28034 mp situata in T37,P219 sat Darza din fondul de rezerva al Comisiei de Fond Funciar si introducerea in domeniul privat al Comunei Crevedia,jud.DambovitaVizualizeaza

HCL nr.102 din 17.12.2019

privind aprobarea incheierii unui contract de servicii juridice,consultanta si asistenta juridica pentru apararea intereselor comunei Crevedia precum si ale autoritatilor administratiei publice locale din comuna Crevedia,judetul DambovitaVizualizeaza

HCL nr.108 din 17.12.2019

privind aprobarea Planului de lucrari si activitati de interes local pentru repartizarea orelor de munca ale persoanelor apte de munca beneficiare de ajutor social acordat in baza Legii nr.416/2001,cu modificarile si completarile ulterioare,pentru anul 2020Vizualizeaza

HCL nr.104 din 17.12.2019

privind aprobarea rectificarii bugetului anului 2019Vizualizeaza

HCL nr.105 din 17.12.2019

privind aprobarea Structurii retelei scolare a Comunei Crevedia,judetul DambovitaVizualizeaza

HCL nr.106 din 17.12.2019

privind nivelul impozitelor si taxelor locale in comuna Crevedia,judetul Dambovita pentru anul 2020Vizualizeaza

ANEXA TAXE la HCL nr.106/17.12.2019

privind nivelul impozitelor si taxelor locale in comuna Crevedia,judetul Dambovita pentru anul 2020Vizualizeaza

HCL nr.107 din 17.12.2019

privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta CrevediaVizualizeaza

Hotararea nr.89 din 28.11.2019

privind aprobarea scutirii de plata a sumei de 1.760 lei reprezentand debit si majorari de intarziere in urma masurilor stabilite prin nota de control a Curtii de Conturi datorate bugetului local de catre Matache Viorica,functionar public in cadrul Compartimentului Urbanism,Primaria CrevediaVizualizeaza

Hotararea nr.90 din 28.11.2019

privind desemnarea unui reprezentant al UAT Crevedia in Adunarea Generala a Actionarilor la Societatea Ecos Dambovita SA si desemnare reprezentant in Consiliul de Administratie al Societatii ECOS DAMBOVITA SA

   


Vizualizeaza

Hotararea nr.91 din 28.11.2019

privind aprobarea executiei bugetare pe cele doua sectiuni la trimestrul III 2019,pe venituri si cheltuieliVizualizeaza