Hotarari 2019

MONITORUL OFICIAL LOCAL / HOTARARI / HOTARARI 2019

HCL 52

privind aprobarea demararii procedurii de intocmire a Caietului de sarcini necesar concesionarii prin licitatie publica a terenului in suprafata de 9268 mp. aferent Bazei Sportive comuna Crevedia, sat Samurcasi, jud. Dambovita. Tarla 46 - Parcela 296/1Vizualizeaza

HCL 51

privind scoaterea supravetei de 424 mp. (conform documentatiei cadastrale) situata in T. 4, P. 199/1 sat Manastirea, din fondul de rezerva a comisiei de Fond Funciar si introducerea in domeniul public al comunei Crevedia, judet DambovitaVizualizeaza

HCL 50

privind modificarea punctului nr. 13 din Anexa la HCL nr.32/29.05.2019 - privind completarea inventarului domeniului public al comunei Crevedia, judetul Dambovita, in sensul scrierii corecte a suprafetei de 8721 mp.Vizualizeaza

HCL 49

privind aprobarea Regulamentului pentru stabilirea metodologiei cadru de repartizare si atribuire a terenurilor in baza legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte prorpietate personala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si a Criteriilor suplimentare de selectie a solicitantilor de terenuri pentru construire locuinte in baza legii nr. 15/2003Vizualizeaza

HCL 48

privind scoaterea supravetei totale de 21545 mp. constituita din 1212 mp. teren situat in T.17, P. 40/1/1 sat Cocani, 1877 mp. teren situat in T. 6 P. 38/2 sat Cocani, 1936 mp. teren situat in T. 5, P. 87/3 sat Cocani si respectiv 16518 mp. situata in T. 37 / P. 219, 220, 221, 222, 223, 224 sat Darza, din fondul de rezerva a Comisiei de Fond Funciar si introducerea in domeniul privat al comunei Crevedia, judet DambovitaVizualizeaza

HCL 47

privind transformarea unei functii publice vacante, intr-o functie publica de nivel inferior, in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Crevedia, judet DambovitaVizualizeaza

HCL 46

privind imputernicirea primarului comunei Crevedia, judet Dambovita, pentru semnarea actelor notariale privind acordul de amplasare a constructiei proprietatea dlui. Ticu Nicolae, la limita domeniului publicVizualizeaza

HCL 45

privind scoaterea suprafetei de 1143 mp din fondul de rezervaVizualizeaza

HCL 44

privind aprobarea Studiului de oportunitateVizualizeaza

HCL 43

privind alegerea prersedintelui de sedinta pentru 3 luniVizualizeaza

HCL 42

privind acordarea de premii banesti castigatorilor Campionatului National SEMI KEMPOVizualizeaza

HCL NR. 41-2019

privind modificarea sumei totale din devizul general aprobat prin HCL 7 din 30.01.2019Vizualizeaza

HCL NR. 40.2019

privind modificarea sumei totale din devizul general aprobat prin HCL 6 din 30.01.2019Vizualizeaza

HCL NR. 39.2019

privind completarea denumirii Obiectivului de investitii Ämenajare si imrejmuire teren public sport DarzaVizualizeaza

HCL NR. 38-2019

privind stramutarea monumentului istoric inchinat eroului national Avram IancuVizualizeaza

HCL NR. 37-2019

privind aprobarea Regulamentului de premiere a elevilor Scolii Gimnaziale Crevedia care s-u clasat pe primele 5 locuri ;a examenul de evaluare nationalaVizualizeaza

HCL NR. 36-2019

privind acordarea de premii banesti elevilor inscrisi sau absolventi ai Scolii Gimanaziale Crevedia si Darza ce au castigat Campionatul National Kempo Knock Down si Submission 2019Vizualizeaza

HCL NR. 35-2019

privind Regulamentului de acordare a premiilor elevilor si profesorilor din invatamantul preuniversitar din CrevediaVizualizeaza

HCL NR. 34-2019

privind transformarea unei functii publice vacante intr-o functie publica de nivel superior in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei CrevediaVizualizeaza

HCL NR. 33.-2019

privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investitie Modernizare drumuri comunale si satesti din comuna CrevediaVizualizeaza