Cereri tipizate

INFORMATII DE INTERES PUBLIC / CERERI TIPIZATE

Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal


Adeverinta necesara la SPCLEP CORNESTI, in vederea eliberarii C.I.


CERERE - DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE pentru acordarea stimulentului aducational( tichet social pentru gradinita)


CERERE - DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE pentru acordarea unor drepturi de asistenta socialaCerere pentru eliberarea certificatului privind impozitele si taxele locale in cazul persoanelor fizice-juridice


Cerere pentru eliberarea unei adeverinte din care sa rezulte ca figurez cu casa si teren pe raza localitatii Crevedia


Cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare a edificarii


Cerere pentru emiterea certificatului de urbanism


Cerere pentru prelungirea valabilitatii certificatului de urbanism


Declaratia privind scoaterea din evidenta a mijloacelor de transport


Declaratia privind valoarea reala a lucrarilor executate in baza autorizatiei de contruire