Hotarari 2020

MONITORUL OFICIAL LOCAL / HOTARARI / HOTARARI 2020

Hotararea nr.31din 29.05.2020

privind preluarea in domeniul privat a suprafetelor de 74 mp. si 49 mp. din T 56,P 457,13,9, -sat Darza, aflate in rezerva Comisiei de Fond Funciar al comunei CrevediaVizualizeaza

Hotararea nr.30 din 29.05.2020

privind aprobarea Planului de asigurare cu resurse umane,materiale si financiare necesare gestionarii situatiilor de urgenta pe anul 2020 al C.L.S.U. CrevediaVizualizeaza

Hotararea nr.29 din 29.05.2020

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici (Studiu de fezabilitate) pentru obiectivul de investitie”Construire si Amenajare sediu administrativ Primarie”Vizualizeaza

Hotararea nr.28 din 29.05.2020

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici (Studiu de fezabilitate) pentru obiectivul de investitie” Amenajare tribuna baza sportiva Crevedia”Vizualizeaza

Hotararea nr.27 din 29.05.2020

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici(Studiu de fezebilitate) pentru obiectivul de investitie ”Construire dispensar uman si amenajare incinta in comuna Crevedia”Vizualizeaza

Hotararea nr.26 din 29.05.2020 privind modificarea HLC nr.24 din 22.04.2020,

privind imputernicirea Primarului comunei Crevedia in vederea semnarii declaratiei pentru refacerea cadastrului pentru teren SamurcasiVizualizeaza

Hotarare nr.25 din 29.05.2020

privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2020Vizualizeaza

Hotarare nr.24-2122.04.2020

privind imputernicirea primarului comunie Crevedia in vederea semnarii declaratiei pentru refacerea cadastrului pentru imobilul teren din Samurcasi cod 2280Vizualizeaza

Hotararea nr. 20 din 30.03.2020

privind alegerea presedintelui de sedinta pe o perioada de 3 luni -  2020Vizualizeaza

Hotararea nr. 19 din 30.03.2020

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul Extindere retea distributie gaze naturale de presiune redusa in comuna CrevediaVizualizeaza

Hotarare nr.17 din 26.03.2020

privind validarea mandatului de consilier local in cadrul CL Crevedia al d.lui Stefan IonVizualizeaza

Hotarare nr.16 din 26.03.2020

privind constatarea inainte de teremen a calitatii de consilier local a d.lui Iancu Gheorghe Adrian ca urmare a incetarii apartenentei la PSD Vizualizeaza

Hotarare nr.15 din 26.03.2020

privind validarea mandatului de consilier local al CL Crevedia a d.lui Nitu NicolaeVizualizeaza

Hotarare nr.14 din 26.03.2020

privind constatarea inainte de teremen a calitatii de consilier local a d.luiMariana Mihaaila, datorita incetarii calitatii de membru ALDEVizualizeaza

Hotarare nr.13 din 26.03.2020

privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionarea a CL Crevedia, jud DambovitaVizualizeaza

Hotarare nr.12 din 24.02.2020

privind inlocuirea dlui Simon Vasile si a drei Georgescu Marina Izabela desmenati din partea CL Crevedia in Consililu de Administratie al Scolii Gimnaziale CrevediaVizualizeaza

Hotarare nr.11 din 24.02.2020

privind modificarea HCL 81/21.12.2017 privind luarea unor masuri referitoare la numarul de posturi de asistenti personali ai persoanelor cu handicap in baza Legii 466/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap , republicata cu modificarile ulterioareVizualizeaza

Hotararea nr.09 din 12.02.2020

privind validarea Dispozitiei nr. 417 din 23.12.2019, emisa de primarul comunei Crevedia privind rectificarea bugetului local pentru luna decembrie 2019Vizualizeaza

Hotararea nr. 10 din 12.02.2020 si Anexa

privind scoaterea suprafetei totale de 5027 mp din care 1212 situata in T17, P/40/1/1, 1877 mp situata in T6, P38/2 , 1938 situata in T5, P87/3, satul Cocani din fondul de rezerva a Comosiei de Fond Funciar si introducere in domeniul privat al comunei Crevedia, conform planurilor de...

Mai mult   

Vizualizeaza

HOTARAREA NR.8 din 29.01.2020

privind transformarea unei functii publice vacante intr-o functie publica de nivel inferior, in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei CrevediaVizualizeaza