Cariera

DESPRE NOI / ORGANIZARE / CARIERA

ANUNT ORGANIZARE CONCURS DE RECRUTARE PE FUNCTIE PUBLICA DE EXECUTIE TEMPORAR VACANTA DE REFERENT, CLASA I, GRAD PROFESIONAL ASISTENT- COMP. RELATII CU PUBLICUL


REZULTATELE SELECTIEI DOSARELOR DE INSCRIERE LA CONCURSUL DE RECRUTARE PENTRU FUNCTIA DE CONSILIER ACHIZITII PUBLICE


REZULTATELE SELECTIEI DOSARELOR DE INSCRIERE LA CONCURSUL DE RECRUTARE PENTRU FUNCTIA DE CONSILIER - COMPARTIMENT URBANISM


Rezultatul final al concursului de recrutare pe functia publica specifica de conducere de ARHITECT SEF - Compartiment Urbanism


Rezultat proba scrisa concurs de recrutare pe functia publica de executie temporar vacanta de Referent, clasa I, grad profesional Asistent - comp. Relatii cu Publicul si Secretariat-Arhiva


ANUNT CONCURS OCUPARE FUNCTIE PUBLICA VACANTA DE CONSILIER , CLASA I, GRAD PROFESIONAL PRINCIPAL COMPARTIMENT URBANISM


PROCES VERBAL AFISARE REZULTATE SELECTIE DOSARE CONCURS RECRUTARE- REFERENT, GRAD PROFESIONAL ASISTENT COMP. RELATII CU PUBLICUL


ANUNT CONCURS OCUPARE FUNCTIE PUBLICA VACANTA DE CONSILIER ACHIZITII PUBLICE , CLASA I, GRAD PROFESIONAL PRINCIPAL


Rezultat selectie dosare - concurs Arhitect sef


Anunt concurs recrutare pe functia publica temporar vacanta de REFERENT, clasa III, grad profesional Asistent- Comp. Relatii cu Publiculsi Secretariat-ArhivaREZULTATE FINALE CONCURS PROMOVARE IN GRAD PROFESIONAL IMEDIAT SUPERIOR - 02.07.2021


rezultat selectie dosare de inscriere la examenul de promovare- anexa la PV nr.7519 din 31,05,2021


Anunț privind organizare examen de promovare în trepte profesionale- Muncitor calificat(Electrician) treapta profesională I - 1 post_ Muncitor calificat ( Lăcătuș Mecanic) treapta profesională I -1 postRezultatul probei scrise din cadrul examenului-concurs de recrutare în functia publică de executie de Consilier Clasa I Superior


Rezultatul interviului din cadrul concursului-examenului de recrutare in functia publica de executie de Consilier,clasaI, grad profesional Superior


Anunt organizare concurs de recutare pentru ocuparea unei functii publice de executie vacante