Anunturi

ANUNTURI


PH aprobare plan pentru asigurarea resurselor umane, materiale si financiare destinate SVSUPH aprobare ROF al aparatului de specialitate al primarului Comunei Crevedia
REZULTATE FINALE CONCURS PROMOVARE IN GRAD PROFESIONAL IMEDIAT SUPERIOR - 02.07.2021
efectuarea unui schimb imobiliar de terenuri intre UAT comuna Crevedia si dna. Nedelea Ana Maria


Anunț nr.8883 din 25.06.2021 privind desfășurarea ședinței extraordinare a Consiliului local al comunei Crevedia, județ DAnunț nr.8600 din 17.06.2021 privind proiectul de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de stabilire a criteriilor si procedurilor de incadrare a cladirilor-terenurilor situate în intravilanul comunei Crevedia


Anunț nr.8391 din 15.06.2021 privind proiectul de hotărâre nr.65 din 15.06.2021 pentru aprobarea Regulamentului privind normele de gospodărire comunală, pe teritoriul comunei Crevedia, jud. Dâmbovița


Anunț sistare activitate de depozitare a deșeurilor solide nepericuloase pe amplasamentul Depozitului Titu- celula 2
Anunț nr.7766 din 03.06.2021 privind proiectul de hotărâre nr.63 din 03.06.2021 privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului local Crevedia nr.98 din 04.12.2019...


Anunț nr.7778 din 04.06.2021 privind desfășurarea ședinței Consiliului local al comunei Crevedia, județ Dâmbovița, în ședința ordinară în data de 10.06.2021, orele 17.00


Anunt public inaintat de catre SC TOTAL GREEN SOLUTIONS S.R.L.